CEUSTERS vervoegt Global Compact Verenigde Naties: internationaal CEO-netwerk rond maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vastgoedgroep CEUSTERS, de grootste familiale makelaar en beheerder voor commercieel vastgoed van ons land, sluit zich aan bij het Global Compact van de Verenigde Naties (VN). Dat is een netwerk van een 13.000-tal bedrijven - verspreid over meer dan 160 landen - die zich ertoe verbinden om tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding toe te passen. Met dit lidmaatschap wil de vastgoedspeler zichzelf uitdagen om op verschillende vlakken nog een stapje verder te gaan.

Een officiële brief naar António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties: daarmee zette CEUSTERS enkele maanden geleden de eerste stap om toe te kunnen treden tot het Global Compact. Dat is 's werelds grootste strategische duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven. Het dringt er bij die bedrijven op aan om mondiale verantwoordelijkheid te nemen en hun strategieën en activiteiten aan te passen aan de tien principes. Ook CEUSTERS ondersteunt deze principes. 

“Ik ben er trots op dat we nu formele ondertekenaars van en deelnemers aan de Global Compact zijn. In zekere zin kan je alle tien de principes herleiden tot één centrale waarde: integriteit. Want daarmee maak je het verschil tussen ‘zeggen’ en ‘doen’. Het op een verantwoordelijke wijze beheren van bedrijven is van cruciaal belang voor duurzame groei, ontwikkeling en winstgevendheid op lange termijn. Transparantie en samenwerking met al onze partners staat hier centraal."

Ingrid Ceusters, CEO van CEUSTERS 

Een keer per jaar zal het vastgoedbedrijf een zogeheten ‘Communication on Progress' uitbrengen. Daarin wordt beschreven hoe CEUSTERS haar activiteiten uitvoert in overeenstemming met de tien universele principes en welke verantwoordelijkheid het bedrijf hierbij neemt. Het jaarlijks rapport wordt gepubliceerd op de website van het UN Global Compact en is voor iedereen toegankelijk. 

Sustainable Development Goals 

CEUSTERS gaat extra aandacht geven aan de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 opgestart en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 

Het vastgoedbedrijf heeft bepaalde maatschappelijke thema’s zoals genderdiversiteit, veiligheid, opleiding en klimaat al langer hoog op de agenda staan, maar de voorbije weken ging het tijdens workshops met de werknemers vooral op zoek naar de zaken waar de CEUSTERS-visie aansluit bij de SDG’s en hoe deze doelen kunnen inspireren om het strategisch beleid verder te ontwikkelen. Ook de volgende maanden organiseren ze stakeholder oefeningen om dit beleid verder uit te stippelen. 

“Het bereiken van doorgedreven duurzaamheid vereist dagelijkse toewijding en inspanning. We hebben al heel wat bereikt, maar nog een lange weg te gaan. En we hebben er alle vertrouwen in dat we met de hulp van de hele CEUSTERS community - de medewerkers, klanten, partners en leveranciers - onze bijdrage kunnen leveren om de wereld duurzamer te maken voor de volgende generaties.”

Axel Ceusters, COO van CEUSTERS

 

Referentie: www.unglobalcompact.org 

Hans Van Laer

Marketing manager - head of research, CEUSTERS

Joachim Deman

Communicatie, Bereal

Over CEUSTERS

CEUSTERS werd begin 2013 opgericht om de bestaande bedrijfsstructuur te optimaliseren. Het gaat om een fusie van zusterbedrijven Immobiliën Hugo Ceusters NV en Shopping Center Management Services NV (SCMS) om zo een optimale samenwerking en informatiedoorstroming te garanderen. In 2017 werd sectorgenoot Devimo Consult nog gekocht. Op groepsniveau werkt CEUSTERS met circa 100 personen en werd er in 2021 een bruto-omzet van ruim 18 miljoen euro gegenereerd.

CEUSTERS is een familiaal verankerde onderneming wiens onafhankelijkheid is verzekerd. Er wordt gewerkt via drie afzonderlijke departementen:

- AGENCY & CONSULTANCY met de business units Offices, Retail en Industry & Logistics;

- PROPERTY MANAGEMENT met als specialisaties portfoliomanagement, facility management, projectmanagement, shopping center management, beheer VME’s en due-diligence.

- VALUATION & ADVISORY

Het hoofdkantoor van CEUSTERS is gevestigd in Antwerpen. Daarnaast heeft CEUSTERS ook kantoren in Brussel, Gent, Hasselt en Rotterdam en is het over heel België actief vanuit zes bijkomende vestigingen.

www.ceusters.be